templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Bóka család bizonyságtétel

- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú


1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
11.29. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
11.30. Szerda
  9.30 Bibliaóra
18.00 HÁZIISTENTISZTELET Nagy László és családjánál, a Gépész u. 96-ban
12.01. Csütörtök
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör

12.02. Péntek
18.00 Énekkar
18.00 Konfirmáció előkészítő
19.30 Férfikör
12.03. Szombat
16.00 KFT-k, Krisztusra Figyelő Tanulók alkalma és IFI alkalom
18.00 Élő Csöppek próba
18.30 Élő Csermely próba
12.04. Vasárnap
10.00 Istentisztelet a Csengettyűs Együttes szolgálatával
Az istentisztelet után adventi vásárt tartunk a Habilitációs Központ fiataljainak alkotásaiból.
17.00 Élővíz adventi zenés áhitata
Szeretettel várunk mindenkit!
Utána szeretetvendégséget tervezünk. Kérjük ezúttal is az asszonyok segítségét süteménykészítésben.

Gyülekezeti hírek:
- 2017. év végén tisztújító választások lesznek. Kérjük, hogy gondolják végig a Testvérek, hogy az EGYHÁZ-
  FENNTARTÓI JÁRULÉKot befizették-e tárgyévben, mert az év végén véglegesített névsorból lesz a választói
  névjegyzék. Utólag már sajnos nem tudunk korrigálni a befizetéseken. Január második felében kihelyezésre
  kerül majd a véglegesnek szánt választói névjegyzék.
- Ajánlott egyházfenntartói járulék diák, nyugdíjas, munkanélküli részére 6.000 Ft/év, dolgozók részére
  18.000 Ft/év . Ez havonként leosztásban 500,- illetve 1.500,- Ft, valószínűleg kisebb teher.
- Mind a négy adventi hétben HÁZIISTENTISZTELETEKET szeretnénk tartani. November 30-án, szerdán este
  6-tól van az első ilyen alkalom. A helyszínt most Nagy László és családja biztosítja, Gépész u.96. Ez a cím
  Parkváros északi részén található. Mindenkit szerettel várunk, de legalábbis a környéken lakó testvéreket!
- Szeretnénk ebben az Adventben egyre közelebb kerülni Istenhez! Ha egymástól távol, mégis együtt imád-
  kozunk, sokat segít ebben. Ezért egy IMAFONALAT állítottunk össze Adventre azok számára, akik ebben el
  tudnak köteleződni! A címe ez lesz: Félig tele! Mint ahogyan egy pohár is lehet félig üres vagy félig tele,
  ez nézőpont kérdése, ugyanígy nézhetünk Jézusra szomorúan, de várhatjuk reménykedve! Aki szeretne ott-
  honában a közös fonal szerint imádkozni, kérjük, jelezze. Néhány alkalommal röviden találkozna az imádkozó
  közösség személyesen is!
- December 11-én érdi ételosztásban vesz részt gyülekezetünk, várjuk a segíteni vágyó lelkes testvérek részvé-
  telét. Délután pedig 17.00 órától a Bach Kamarazenekar adventi hangversenye lesz.
- Az Iharos Népművészeti Egyesület 8. alkalommal „Úton Betlehembe …” címmel PÁLYÁZATOT hirdet
  gyerekek részére. Leadási határidő: 2016. november 30.
  Kiállítási helyszínek : dec. 3. Páty-Közösségi Ház
  dec. 10.- Tárnok, Művelődési Ház
  dec. 17.- Érd, Parkvárosi Református Közösségi Ház
  Részletes kiírás kihelyezve a templom előterében, illetve ide kattintva.
- December 11-én a Gyülekezetünk vállalta az ADVENTI ÉTELOSZTÁST.
  Lehet készülni rá időben és lelkiekben!
- Megérkeztek a BIBLIAOLVASÓ KALAUZOK és KÁLVIN KALENDÁRIUMOK. Átvehetők a templom előterében.
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Katalin, Emma nevű testvéreket!
  Isten áldja őket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!
- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Imatémák:
- Sánta Ibolya néni lábadozik otthon. Imádkozzunk a beteg testvérekért, jobbulásukért, illetve a héten született
  Gergőért és anyukájáért!

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!