templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Bóka család bizonyságtétel

- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú


1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
10.18. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
10.19. Szerda
  9.30 Bibliaóra
19.00 Presbiteri gyűlés
10.20. Csütörtök
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör
10.21. Péntek
18.00 Énekkar
18.00 Konfirmáció előkészítő
19.30 IMAKÖR Falus Eszternél a Ligetszépe u. 12-ben Nagyon várunk mindenkit, aki szeretne tanulni imádkozni, szeretné erősíteni istenkapcsolatát!

10.22. Szombat
16.00 KFT, Krisztusra Figyelő Tanulók alkalma
18.00 Élő Csöppek próba
10.23. Vasárnap
  Nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom 60. évfordulója és a templomszentelés ünnepe
10.00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET nyugdíjba vonult lelkésznőnk, dr. Vassné Baki Ilona igehirdetésével és az Élővíz dicsőítésével
Az istentisztelet végén a templomkertben lévő kopjafa koszorúzása
Istentisztelet után énekkari próba

Gyülekezeti hírek:
- FELÚJÍTÁS - Szeretnénk megköszönni, hogy múlt szombaton is ilyen sokan el tudtak jönni segíteni a gyüle-
  kezeti munkákban! Jó volt látni a közösség összefogását. Sok eltervezett feladatot sikerült is elvégezni.
  Közel 30 ember mozdult a közös munkára. Ez is mutatja, hogy milyen sok embernek fontos a gyülekezetünk,
  környezetünk. Nem csak adományokkal, de kétkezi munkával is hozzá lehet/tudnak járulni épülésünkhöz,
  szépülésünkhöz. Köszönjük!
- Október 30-án a GYÜLEKEZET ÜNNEPE lesz. Délután 4 órakor a GYÜLEKEZETÜNK KÓRUSA AD KON-
  CERTET! Szeretettel várunk erre az alkalomra is mindenkit! Aznap délelőtt úrvacsorás istentisztelet lesz.
  Az istentiszteleten összegyűlt perselypénzt az Esztergomi Gyülekezet templomának bővítéséhez küldjük
  segítségül.
- Október 31. REFORMÁCIÓ ÜNNEPE alkalmából Érdligeten délután 4 órakor Sepsy Károly orgonaművész
  koncertje lesz, majd utána istentisztelet.
- November 12-én IFJÚSÁGI NAP lesz a gyülekezetben.
- Az Iharos Népművészeti Egyesület 8. alkalommal „Úton Betlehembe …” címmel PÁLYÁZATOT hirdet
  gyerekek részére. Leadási határidő: 2016. november 30.
   Kiállítási helyszínek : dec. 3. Páty-Közösségi Ház
   dec. 10.- Tárnok, Művelődési Ház
   dec.17.- Érd, Parkvárosi Református Közösségi Ház
   Részletes kiírás kihelyezve a templom előterében, illetve ide kattintva.
- December 11-én a Gyülekezetünk vállalta az ADVENTI ÉTELOSZTÁST. Lehet készülni rá időben és lelkiekben!
- Kitettük a templomba az ŐSZI ÚTINDÍTÓ LEVELET. Aki teheti, vigye tovább, hogy minél többekhez jusson el!
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Brigitta, Miksa, Kálmán, Ede, Helén, Teréz,
  Gál, Hedvig, Lukács nevű testvéreket! Isten áldja ő-
  ket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!
- Erdélyi Dániel a munkahelyén indít egy missziós közösséget, hitébresztő estéket, ami most csütörtökön veszi
  kezdetét. Kérte, hogy ezért az úgynevezett Fügefa klubért IMÁDKOZZUNK! Imádkozzunk ezen kívül a bete-
  gekért és a fiatalokért!
- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!