templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Bóka család bizonyságtétel

- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú


1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
01.17. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
01.19. Csütörtök
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör
10.00 Bibliaóra

01.20. Péntek
18.00 Konfirmáció előkészítő
19.30 Gyermekmunkások megbeszélése
01.21. Szombat
  A konfirmandusok délelőtt meglátogatják a budapesti BIBLIAMÚZEUMot. Nagyon érdekes, újszerű, élményeket adó kiállítás. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Találkozás autókkal 10 órakor a templomnál!
16.00 KFT-k (Krisztusra Figyelő Tanulók) alkalma és IFI alkalom
01.22. Vasárnap
10.00 Istentisztelet az Élő Víz szolgálatával
Istentisztelet után kiállítás megnyitó Baán Katalin Zsoltárfotóiból.
A kiállítást megnyitja:Füle Tamás, a Parókia református portál vezetője, közreműködik: Kövesdi László színművész.
Ez a nap a Magyar Kultúra napja is egyben, a Himnusz születésnapja!
18.00 Ökumenikus Istentisztelet
Vendégünk Nacsinák Gergely András ortodox teológus
Többek között az ortodox imamódokról és Szíria kolostorairól is lesz szó.
Szóljunk másoknak is, hívogassunk erre az alkalomra minél többeket!

Egyetemes imahét 2017
Énekek kottája

Gyülekezeti hírek:
- Örömmel tudatjuk, hogy a karzati székekre új kárpit került. 132.000,- Ft volt a fenti 44 szék újrahuzatása.
  Azért volt erre szükség, mert rossz állapotban voltak a székek, már potyogott ki belőlük a tömés. Köszönjük,
  ha valaki esetleg erre a célra is szeretne adakozni.
- Február 5-én az istentisztelet után gyülekezeti közgyűlést tartunk két témában: a szomszéd épület felújítása,
 átépítése és az Érd-parkvárosi református iskolaközpont.
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Melánia, Ágota, Ernő, Veronika, Bódog,
 Loránd, Lóránt, Gusztáv, Antal, Antónia nevű testvéreket!
  Isten áldja őket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!
- SZTÁRAI MIHÁLY (1510-1575 körül)
  Ezen a vasárnapon Sztárai Mihályról emlékeztünk meg. Sztárai Mihály Baranya és Tolna megye gyülekezetei-
 ben végzett komoly szolgálatot, számos új gyülekezetet alapított. Luther Márton tanain tájékozódva végezte
 szolgálatát és hirdette Krisztus szabadítását. Eleinte iskolai vezetőként, később lelkészként működött.
 Igeszolgálatai mellett számos könyvet is írt, közte liturgiával foglalkozó Ágendás könyvet, egyházjoggal fog-
 lalkozó törvénykönyvet és két drámát is írt, amelyek különleges 16. századi irodalmi csemegék. Híressé az em-
 lékét mégis énekei és hegedűje tették, mellyel a legenda szerint a baranyai és tolnai dombokat járva énekelt és
 evangelizált. Pápán érte a halál valamikor 1575 után.
- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!