templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Reformáció 500 Kerékpáron
VISSZA A FORRÁSHOZ felhívás

Bóka család bizonyságtétel
- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
HIRDETÉSEK  
06.25. Vasárnap
  9.15 Imaközösség
10.00 Istentisztelet


Gyülekezeti hírek:
- Tájékoztatni szeretnénk a gyülekezetet, hogy Fekete Ágnes június 8-án, csütörtökön átadta az Érd-parkvárosi
  Egyházközségi hivatalt Nyilas Zoltán esperes Úrnak. Azóta Esperes Úr Nagytiszteletű Literáty Zoltán, Érdligeti
  lelkipásztor személyében nevezte ki a helyettes lelkészt, aki a szükséges lelkipásztori feladatokat látja majd
  el a gyülekezetben a következő lelkész szolgálatba állásáig, legkésőbb október 31-ig.
   Június 8-tól 2x60 napunk lesz új lelkész választására. Ez alkalommal is meghívásos módszerrel választunk.
  Jelenleg van néhány lelkész, aki elénk került, őket próbáljuk megismerni, meghallgatni. Ha a Testvéreknek van
  javaslata, kérjük, hogy közvetlenül a presbiterek felé jelezzék, ne az adott lelkész keressen meg minket.
   Kérjük a Testvéreket, hogy imádságukban hordozzák a gyülekezet jövőjét, a lelkészválasztást, illetve Fekete
  Ágnes leköszönt lelkésznőnket és családját, kérjük további életükre Isten áldását!
- A német testvérgyülekezetünkből, Rheinfelden-Karsauból jön kb. 15 fő a reformáció ünnepére, 10.30-11.3-ig.
  Erre lehet már jelentkezni Dizseri Mártánál, ha vannak fogadó családok, akik angol vagy német nyelven tud-
  nak kommunikálni velük és szállást tudnának biztosítani 1-2 ember számára.
- Nyári táborunkat Zselickisfaludra szervezzük 2017. augusztus 14 - 20-ig. Fiatalokat, időseket, mindenkit szere-
  tettel várunk!
   A tábor költségeit igyekszünk a lehető legalacsonyabban tartani. Magának a szállásnak az ára 2000 Ft/ éjjel.
  A KFT-s tábort is ezzel egy időben tervezzük. Kitettünk egy lapot a templom előterébe, kérjük, hogy aki csak
  gondolkodik rajta, hogy jön, az jelezze. Most még nem kérünk előleget, még le lehet mondani, akinek úgy ala-
  kul, de egyáltalán lássuk, hogy hány főben gondolkodjunk. Nagyon szeretnénk, ha minél többen, családosan
  együtt lehetnénk.
- A nyári gyermekhét 2017. június 26-30-ig lesz a gyülekezetben.
  A gyermekhét díja a jelentkező gyermekek száma szerint családonként:
  egy gyermek esetén: 8.000,- Ft
  második gyermek esetén: 7.000,- Ft (két gyermekre összesen: 15.000,- Ft)
  harmadik vagy többedik gyermek esetén: 5.000,- Ft/fő (3 gyermekre összesen: 20.000,- )
  A jelentkező gyermekek részére kérjük, hogy fizessenek be előlegeket. Ennek összegére javasoljuk az
  50 %-ot, de kinek hogyan engedi most a pénztárcája. Fontos tudnunk a biztosan érkező gyermekek létszámát
  az étkeztetés és a kirándulás miatt.
  Kérjük a Testvéreket, aki teheti, hogy saját készítésű süteményekkel, gyümölcsökkel járuljanak hozzá a tábor-
  hoz! A gyermekek mindig nagyon örülnek ezeknek.


- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

 
PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\WEBPAGES\PARKVAROS\INC\stat.php on line 10