templom foto
 
"Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." Zsolt 16,11
 
felső csík
Bóka család bizonyságtétel

- Nagyapa
- Apa
- Anya
- Fiú


1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Református Egyház
technikai száma: 0066.


Gyülekezeti számlaszám:
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
64800028-12023596
Érd-parkvárosi Református EgyházközségPRO IUVENTA Alapítvány:
Adószám: 18662962 - 1 -13
OTP Bank 11742111-20026305

HIRDETÉSEK Isten hozta az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet honlapján!
   
02.21. Kedd
18.00 Konfirmáció előkészítő
02.23. Csütörtök
  8.30 Női torna
  9.30 Baba-Mama kör
10.00 Bibliaóra
02.24. Péntek
18.00 Konfirmáció előkészítő
18.00 Énekkar

02.25. Szombat
14.00 Közös kolbász készítés
Varga Csaba vezeti ezt az alkalmat, aki gyülekezetünk presbitere és hentes. Finom kolbászának a közös készítői lehetünk. Aki szeretne ebben részt venni, illetve hogy hány kg kolbászt szeretne készíteni, e-mailben írjon Varga Csabának: shark44 {kukac} gmail.com. Kb. 1200 Ft lesz a kolbász kg ára nyersen, ebben a hús és a fűszerek ára van benne, 15 % súlyveszteséggel kell számolni a füstölés után.
16.00 KFT-k (Krisztusra Figyelő Tanulók) alkalma és IFI alkalom
02.26. Vasárnap
10.00 Istentisztelet Úrvacsorával
17.00 Pedagógus fórum
Várunk minden jövendő, jelenleg is gyakorló és nyugdíjas pedagógust felekezeti megkötöttség nélkül, akik szívesen részt vesznek az Érd-Parkvárosi Református Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjának kidolgozásában. Közös gondolkodásra hívunk mindenkit, hogy megszülessen az iskola tartalmi részére vonatkozó és intézményi profilt adó pedagógiai program.

Gyülekezeti hírek:
- Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Erős Jánost, Tóth Andrásné Fekete
  Juliannát, Takács Lászlót és Szűcs Istvánné Bécsi Katalint.
   A vigasztaló Ige legyen a gyászló testvérek számára Pál apostol 1. Korintusi levelének 13. részéből: „Mert a
  szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik.”
  A gyászoló családokért együtt is imádkozzunk, kérjük Isten vigasztalását.
- Zimányi Noémi húsvéti kreatív ötletek címmel tartana ötletbörzét március 12-én a gyerekmunkásoknak.
- Március 5-én 18.00 órától Márk dráma. Márk evangéliumát adja elő az ifjúság.
- Nyári táborunkat Harkányra tervezzük. Az időpont: 2017. augusztus 14-20-ig. Fiatalok, idősek mindenki együtt
  tud majd lenni. A KFT-s tábort is ezzel egy időben tervezzük ott, de más helyszínen.
- Szeretettel köszöntjük az elmúlt héten névnapjukat ünneplőket: Bálint, Kolos, Julianna, Lilla, Zsuzsanna nevű
  testvéreket! Isten áldja őket! Kérjük, hogy jókívánságunkat írásban is vegyék át a templom kijáratánál!

Imatémák:
- Imádkozzunk betegeinkért!
- Isten adjon erőt a gyászoló családoknak!
- Imádkozzunk a betegekért!
- Imádkozzunk a fiatalokkal előadandó Márk evangéliumáért!

- Ezen a héten BORNEMISSZA PÉTER (Abstemius) (Pest, 1535. február 22. – Rárbok, 1584 tavasza) evangélikus lelkész és szuperintendens, íróról emlékezünk meg; Balassi Bálint nevelőjéről.
A magyar protestantizmus egyik legnagyobb alakja volt, a feudális urak bátor ostorozója, szigorú társadalomkritikus, énekszerző. Nagy hatású prédikációs gyűjteményeivel a régi magyar próza elindítója, és egyik első jeles képviselője. Szophoklész Elektrájának prózai átdolgozásával, a Magyar Elektra megalkotásával teremtett meg egy olyan magyar tragédiát, amely mind nyelvében, mind pedig dramaturgiai felfogásában előzmény nélküli. A legnagyobb ellenkezést kiváltó kötete „Az ördögi kisírtísek” című, a magyar főurak, és a bécsi udvar egyes beazonosítható személyeinek bűnös harácsolását, kegyetlenkedését, fösvénységét pellengérezi ki. A botrányt leginkább az okozta, hogy a felsorolt példák, megtörtént és közismert esetek alapján íródtak, és olyan ördögi mesterkedésről adtak számot, amelyek paráznaságba, bujálkodásba sodortak egyeseket. Prózai leírásból pontos képet alkothatunk a 16. századi magyar ember, és nemes főurak hétköznapi életéről, viselkedésmódjáról.

- A gyülekezet programjait lehet követni a gyülekezeti naptárban is:
  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=erdparkvarosiref%40gmail.com
  illetve a facebook profilunkon:Érd-parkvárosi Református Gyülekezet

Isten áldja meg a gyülekezetet!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!