Tóthné Csömöri Andrea - Gondnok

CsömöriAndi.png

Felnőttként kezdtem templomba járni a Városligeti Fasori református gyülekezetbe. Akkor és abban a közösségben jutottam hitre. Jézus Krisztussal akartam élni és Őt szolgálni. Döntésem komolyságát megerősítve 2000-ben konfirmáltam. Ez idő tájt kerültem ebbe a gyülekezetbe, amely hamar lelki otthonommá vált és a közel 20 év alatt nagyon sok barátra leltem.

Férjemmel két gyermeket neveltünk fel. Ők már felnőttek, a megérett gyümölcs nagy örömmel tölt el bennünket. Megajándékozottnak érezzük magunkat elsősorban unokáink miatt, másodsorban, hogy gyermekeink életében a mi értékeink is fontos értékek maradtak.

14 éve kerültem be a gyülekezet tisztségviselői közé presbiterként. Második ciklusban vagyok gondnok. Ez számomra nagy megtiszteltetés mind a gyülekezet, mind Isten részéről.

Pénzügyi végzettségem és tapasztalataim lévén a gyülekezet gazdasági életébe folytam bele leginkább. A gyülekezeti programok szervezése is fontos része a munkámnak, illetve a gyerekmunkában is részt veszek.

Gondnokként fontosnak tartom a lelkésszel jó kapcsolat fenntartását, vele és a presbitériummal való közös munkát, a gyülekezet képviseletét.


Bencéné Dizseri Márta

 

Civil, de nem Krisztus nélküli életemben magyar-német szakos középiskolai tanár, 35 éve az érdi VMG-ben. Elkötelezett és lelkes pedagógus, közoktatási szakértő.

4 felnőtt lánygyermek nevelő ill. édesanyja. Férjemmel, aki a budafoki Rózsakerti Református Iskola igazgatója, 28 éve vagyunk házasok.

Az Érd-parkvárosi Református Gyülekezetnek 1985 óta vagyok tagja, kezdettől a gyerekmisszió támogatója, rövid idejű megszakítással aktív presbiter. Az egyházközség Pro Iuventa Alapítványának előbb tagja, majd elnöke lettem.
Krisztus követésem megalapozója nagyszüleim, szüleim vonzó hitgyakorlása volt; első hitélei tanítóim Farkas József és Cseri Kálmán, első keresztény közösségi élményem a pasaréti ifjúság, s az első gyülekezet, ahol igazán otthonra találtam, mindmáig az Érd-parkvárosi.

Ezen a helyen is próbálok hálatelt szívvel és örömmel szolgálni az Úrnak, s méltóvá válni a tanítványi küldetéshez.


Erdélyi Dániel

 

Civilben gyermek-hematológus vagyok, nagyobbrészt orvosi munkát végzek, a munkaidőm kisebb részében tanítok és kutatok a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinikáján. Konfirmandusként, 13 évesen értettem meg és fogadtam el Isten elhívását, szegődtem tanítványnak.

Feleségemmel, Ágival 2002-es Érdre költözésünk óta járunk ebbe a gyülekezetbe. Öt gyermekünk van. A gyülekezetben házi bibliaóra, házas körök, ifjúsági körök vezetésében vettem részt, vasárnapi iskolás órákat tartottam, az esti istentiszteletek, nyári csendes hetek szervezésében vettem részt. 2012 óta szolgálok presbiterként.

A Bibliát Isten kijelentésének tekintem, ennek mélyebb tanulmányozására, gyakori használatára, alkalmazására szeretnék tanítani különféle körökben, és az Ő országát építeni itt a gyülekezetben és életem más színterein. 

 

 

 


Fremda Balázs

 

Fremda Balázs vagyok, közgazdász, foglalkozásomat tekintve HR vezető, férj, négy gyermekes családapa, amatőr kórusénekes, presbiter, de ami a legfontosabb: Isten gyermeke. Nem a saját érdememből, hanem az Ő kegyelméből.
 

Immár sok-sok éve, 2001 óta vagyok tagja a gyülekezetünknek, mely elsősorban lelki otthont jelent számomra. Itt ismertem meg a feleségemet, itt leltem barátokra, lelki társakra, közösségre. Hálás vagyok az Úrnak ezért és igyekszem a rám bízott képességekkel Őt szolgálni a közösségünkben is.

 

 

 

 


Pető Zsolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varga Csaba

vargacsaba.png

Varga Csaba Hentes és Mészáros Mester.

1987 óta a gyülekezet tagja vagyok. Feleségemet is itt ismertem meg, akivel 5 gyermeket nevelünk. 
A Presbiteriumban az úrvacsora előkészítés az elsődleges feladatom, emellett "élelmezési miniszter" szerepét is betöltöm a különböző gyülekezeti alkalmakon, ahol szívesen főzök.
Emellett természetesen ahol tudok, segítek!