Napi Igeszakasz: 7Hallgass, népem, most én beszélek! Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én! 8Nem feddelek meg véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért, 9de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. 10Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. 11Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. 12Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. 13Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? 14Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! 15Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Zsoltárok 50:7-15. Angol nyelvű áhítat hanganyaga: https://odbuk.buzzsprout.com „Tulajdonos vagyok, vagy sáfár?”, kérdezte magától egy többmilliárdos cég vezérigazgatója, miközben azt mérlegelte, mi a legjobb a családjának. Tartott a hatalmas vagyonnal járó kísértésektől, és nem akarta, hogy örököseinek ezzel kelljen szembenézniük. Ezért lemondott cége tulajdonjogáról és a részvények 100 százalékát vagyonkezelőbe helyezte. A felismerés, hogy minden tulajdona Istené, segített neki meghozni a döntést, hogy családja munkából éljen meg, miközben a jövőbeli nyereséget keresztyén missziós célokra fordította. Az 50. zsoltár 10. versében Isten ezt mondja népének: „Enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata.” A mindenség Teremtőjeként Isten nem tartozik nekünk semmivel, és semmire nincs szüksége tőlünk. „Nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat.” (Zsoltárok 50:9). Ő adja nekünk bőkezűen mindazt, amink van és amivel élhetünk. Mert Ő méltó a szívből jövő imádatunkra, ahogy azt a zsoltár is mutatja. Isten birtokol mindent. De Ő jóságából még úgy is döntött, hogy Önmagát adja, ezzel kapcsolatba lépve bárkivel, aki Hozzá fordul. Jézus „sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Márk 10:45). Amikor az Ajándékozót helyezzük a középpontba az ajándékok helyett és ezekkel Őt szolgáljuk, akkor örökké gyönyörködhetünk Őbenne. (Micskó Máté fordítása) Kérdések: Látom-e Isten sok-sok ajándékát életemben? Látom-e, hogy még önmagát is odaadta értem? Imádság: Tégy hálássá és hálaadó emberré Uram! És kérlek tégy szabaddá, hogy amim van, azt úgy használjam, mint amit Tőled kaptam sáfárságra! Ámen. Egy év alatt a Biblia mai szakasza: 3Mózes 23-25; Márk 7:14-37