A temetés szervezése


A temetés időpontját a lelkipásztorral előre egyeztetni szükséges.

Egy közeli hozzátartozó személyes beszélgetésre kell jöjjön a lelkészi hivatalba, ahol a temetési szolgálatot végző lelkipásztor felveszi az egyházi anyakönyvi adatokat, megismerkedik az elhunyt életútjával, és átbeszélik a temetés rendjét. Ehhez nincs szükség iratokra.

A presbitérium által javasolt temetési stóla összege 25000 Ft, egyháztagoknak 15000 Ft. Ezt a lelkészi hivatalban tudja befizetni.

A temetést követő vasárnap délelőtti istentiszteletre meghívást kap a gyászoló család.

A gyász bármely szakaszában külön lelkigondozói beszélgetést kérhet.