Az egyházi esküvőre való felkészülés gyülekezetünkben öt alkalmas beszélgetés sorozatot jelent. Ezek témái:

  • az egymással való megismerkedés
  • a Biblia emberképe
  • a kommunikáció
  • örökségünk
  • az esküvő liturgiája, eskü szöveg.


Érdemes legalább 3-4 hónappal az esküvő előtt fölvenni a kapcsolatot a lelkipásztorral!

A presbitérium által javasolt esküvői stóla összege 25000 Ft, egyháztagoknak 15000 Ft. Ezt a lelkészi hivatalban tudják befizetni.